Szkolenie „Remonty budynków w zgodzie z prawem i przyrodą”


W czwartek 24 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące ochrony zwierząt w budynkach. Adresatem szkolenia byli urzędnicy, zarządcy budynków, firmy budowlane i architektoniczne. W szkoleniu uczestniczyło 67 osób: głównie zarządcy, ale też urzędnicy ze starostw powiatowych i urzędów miast, firma budowlana i architektoniczna. Reprezentowana była głównie Bydgoszcz, ale gościliśmy też uczestników ze Świecia, Koronowa, Torunia, Inowrocławia, Pakości i Nakła. Przez 5 godzin przedstawiliśmy kompleksowo problematykę ochrony zwierząt w budynkach. Tematyka obejmowała: prezentację gatunków ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki i miejsc przez nie zasiedlanych, aspekty prawne (obowiązki i uprawnienia zarządców, urzędników, wykonawców i mieszkańców), metody i zasady planowania kompensacji przyrodniczej w budynkach, zasady prowadzenia prac budowlanych w obiektach zasiedlonych przez ptaki lub nietoperze, treści jakie powinny znaleźć się w poprawnie wykonanej ekspertyzie przyrodniczej, metody odróżnienia specjalisty przyrodnika od oszusta oraz opis podstawowych błędów popełnianych względem przyrody podczas remontów budynków. Wiadomości było dużo, zatem uczestnicy szkolenia wyszli z głowami pełnymi wiedzy. Aby ją utrwalić, wyposażyliśmy ich również w wydane przez nas broszury, w których umieściliśmy najważniejsze informacje ze szkolenia. Liczymy na to, że wiedza ta zostanie przekuta również w praktykę, ptaki i nietoperze zasiedlające budynki będą dzięki temu bezpieczniejsze, a TP „KAWKA” w związku z tym będzie miała coraz mniej interwencji do przeprowadzenia .

Dziękujemy Urzędowi Miasta za pomoc w przygotowaniu szkolenia i udostępnienie sali.

dofinansowano-z-wfos