BEZPŁATNE SZKOLENIE!!! ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych!

Mamy przyjemność zaprosić Was na szkolenie pt. „Remonty budynków w zgodzie z prawem i przyrodą”, realizowane w ramach projektu „Kampania informacyjno-szkoleniowa na temat ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach oraz kontrola siedlisk zwierząt chronionych w budynkach”.

Termin: czwartek 24 listopada 2016, godz. 10.00-15.00
Miejsce: Ratusz, Sala Sesyjna, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz, II piętro.
Dla kogo?: zarządcy budynków, wykonawcy remontów, deweloperzy, organy ochrony przyrody, Policja, Straż Miejska, osoby indywidualne.

Prosimy o rejestrację uczestników do dnia 18 listopada 2016 r. drogą mailową: tpkawka@gmail.com. Podczas rejestracji należy podać:
• nazwę zarządcy, organizacji, jednostki organizacyjnej itp.
• liczby i nazwisk uczestników reprezentujących w/w na szkoleniu (1 podmiot może zarejestrować kilku uczestników).

Liczba miejsc jest ograniczona. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną: 692 422 707

Powszechne w ostatnich latach termomodernizacje i drobne naprawy w budynkach (np. uzupełnianie ubytków, kratowanie otworów itp.), choć bardzo pożądane z punktu widzenia mieszkańców i ochrony klimatu, często wiążą się z poważnym zagrożeniem dla objętych ochroną gatunkową ptaków i nietoperzy, które zasiedlają, m.in.: stropodachy, drewniane podbitki i wszelkie szczeliny (między płytami, pod parapetami itp.). W wyniku prac remontowych tracą one swoje siedliska, a często również życie. Skutkom tym można jednak łatwo zapobiec, stosując kilka prostych zasad. Na szkoleniu przybliżymy Wam temat ochrony zwierząt w budynkach i udzielimy praktycznych wskazówek. Pomożemy zaplanować remont w zgodzie z prawem i przyrodą. 90% zarządców i mieszkańców twierdzi, że w ich planowanym do remontu budynku nie ma żadnych zwierząt – 99 % z nich się myli.
Program szkolenia obejmuje, m.in. zagadnienia:
• prezentacja gatunków zwierząt najczęściej zasiedlających budynki, ich biologii i ekologii,
• prawne aspekty ochrony zwierząt w budynkach,
• najczęściej popełniane błędy podczas planowania i realizacji prac remontowych,
• ekspertyzy przyrodnicze i kompensacja przyrodnicza w budynkach,
• praktyczne przykłady poprawnie i bezpiecznie zaplanowanych oraz przeprowadzonych prac remontowych.

Szkolenie realizowane jest przy współpracy z Miastem Bydgoszcz.

dofinansowano-z-wfos