Dołącz do nas

Chcesz zostać częścią naszego zespołu? Chcesz otrzymywać bieżące informacje o tym, co robimy? Chcesz współdecydować o działalności naszego stowarzyszenia? Chcesz dać wyraz poparcia dla naszej działalności?

Jeśli na choćby jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, musisz zostać naszym członkiem. Członkostwo do niczego nie zobowiązuje. Nie musisz w żaden sposób angażować się w prace „KAWKI”. Co w takim razie zyskujemy? Im więcej mamy członków,  tym poważniej jesteśmy traktowani. Inny jest odbiór naszych argumentów np. w rozmowach z urzędnikami, jeśli mamy kilkunastu członków, a inny gdy mamy ich kilka tysięcy. Nasz głos jest głosem wszystkich, którzy związali się z nami poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej. Głos jednostek może być ignorowany, ale nie głos setek czy tysięcy osób. Dlatego siłą każdej organizacji są jej członkowie, nawet jeśli ich aktywność ogranicza się do wypełnienia deklaracji i wpłacenia symbolicznej składki. Dlatego nie zastanawiaj się dłużej i wyraź poparcie dla naszych działań zostając członkiem Towarzystwa Przyrodniczego „KAWKA”. Od tego momentu będziemy chronić przyrodę również w Twoim imieniu.

Jak to zrobić? Nic prostszego:

  1. wypełnij i dostarcz do nas deklarację członkowską, którą znajdziesz tutaj, wybierając odpowiadający Ci rodzaj członkostwa,
  2. wpłać składkę członkowską odpowiedniej wysokości na nasze konto:

Bank Pekao
34 1240 1183 1111 0010 6526 7911

Jakie są rodzaje dobrowolnego członkostwa?:

  • członkostwo zwyczajne – członek zwyczajny to osoba fizyczna, która ma prawo głosu na walnym zebraniu członków, czyli może współdecydować o naszym działaniu. Składka członkowska dla osób dorosłych to tylko 20 zł/rok, a dla osób do 18-tego roku życia (czyli dnia 18-tych urodzin:-) to 15 zł/rok. Osoby do 16-tego roku życia mogą zostać członkami „KAWKI” wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów;
  • członkostwo wspierające – członek wspierający to osoba fizyczna lub prawna (czyli również firma, instytucja), która może uczestniczyć w walnym zebraniu członków, ale tylko z głosem doradczym. Składka członków wspierających wynosi minimum 60 zł/rok, czyli można tu zadeklarować również składkę wyższą.

ZAPRASZAMY