Czyścimy budki lęgowe!


W lutym przygotowywaliśmy nasze budki do kolejnego sezonu lęgowego. Czyściliśmy, naprawialiśmy, spisywaliśmy dane dotyczące zasiedlenia, składu gniazd oraz gatunków odwiedzających budki, w których tradycyjnie już gościły – poza ptakami – owady i wiewiórki 🙂 Życzymy Państwu, sobie i ptakom, abyśmy mogli codziennie budzić się bezpieczni w naszych domach.