O TP „KAWKA”

Jesteśmy pierwszą i jedyną bydgoską organizacją przyrodniczą. Zostaliśmy zarejestrowani 2 października 2015 r. Zrzeszamy biologów, przyrodników i miłośników przyrody, którym jej los nie jest obojętny. Motorem do utworzenia stowarzyszenia było kilka czynników: niepoważne traktowanie osób działających w pojedynkę na rzecz ochrony przyrody, ograniczona możliwość ubiegania się o środki na realizację projektów, brak skutecznej komunikacji między przyrodnikami i mieszkańcami, którzy potrzebują ich pomocy – to tylko niektóre z nich. Większość naszych członków założycieli od lat zajmuje się ochroną przyrody zawodowo lub hobbystycznie. Dlatego pierwszym i głównym projektem, który realizujemy od początku istnienia jest kontynuacja tego, w co byliśmy zaangażowani przed powstaniem Towarzystwa, czyli ochrona dzikich zwierząt występujących w budynkach. Powszechne ostatnio remonty obiektów mieszkalnych stanowią poważne zagrożenie dla ptaków i nietoperzy, które tracą swoje siedliska, ale często są też dosłownie zamurowywane żywcem. Ponieważ zwierzęta te prowadzą dość skryty tryb życia, mieszkańcy często są nieświadomi ich obecności. Dzięki działalności naszych członków udało się wdrożyć rozwiązania administracyjne (w Bydgoszczy) i interwencyjne, które pomagają skutecznie chronić zwierzęta w budynkach. Obiekty coraz częściej remontowane są w sposób niezagrażający przyrodzie, a na budynkach pojawiają się skrzynki lęgowe stanowiące kompensację dla utraconych siedlisk. Mimo to nadal jest wiele do zrobienia, więc działamy dalej. Prowadzimy monitoring miast i wsi, przeprowadzamy interwencje, edukujemy mieszkańców. Planujemy znacznie więcej. Dalsze projekty będziemy realizować w miarę naszych możliwości. Pomysłów nam nie brakuje, a i potrzeb jest nieskończenie wiele. W międzyczasie wspieramy inicjatywy podejmowane przez inne organizacje.

Celem naszych działań jest zarówno bezpośrednia jak i pośrednia ochrona przyrody. Co to oznacza? Nie tylko realizujemy projekty ochroniarskie, ale również prowadzimy edukację przyrodniczą, wspieramy przyjazne przyrodzie sport, turystykę i styl życia oraz staramy się wpływać na samorządy, by skutecznie wypełniały swoje ustawowe obowiązki względem przyrody.