Nowy skład Zarządu

W wyniku rezygnacji jednego z członków Zarządu Towarzystwa Przyrodniczego „KAWKA”, Komisja Rewizyjna dnia 9 marca 2016 r. powołała zastępstwo do końca trwania kadencji. Nowym członkiem Zarządu, a jednocześnie jego wiceprezesem został Andrzej Jasieniecki. Aktualny skład władz TP „KAWKA” znajdziecie tutaj.