Współpraca z miastem Bydgoszcz

W ostatni poniedziałek zostaliśmy zaproszeni do bydgoskiego magistratu, gdzie spotkaliśmy się z panią Anną Mackiewicz – Wiceprezydentem Miasta Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się przy udziale dyrektora oraz pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. A co na nim? Rozmawialiśmy o przyszłej współpracy TP „KAWKA” z Miastem. Bardzo chcielibyśmy wprowadzić nową tradycję – żeby Miasto nie tylko rozpoczęło, ale również corocznie kontynuowało ogłaszanie konkursów dla organizacji pozarządowych na zadania związane z ochroną przyrody. Do tej pory niestety takich konkursów nie było, mimo że ochrona przyrody od lat jest jednym z priorytetów umieszczanych w programach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Koniecznie trzeba to zmienić:-) Dzięki tym konkursom będziemy mogli pozyskać fundusze na ochronę przyrody w Bydgoszczy, a możecie wierzyć – jest wiele do zrobienia. Zadaniem na konkurs, którym chcielibyśmy rozpocząć nową tradycję, jest szkolenie dla zarządców, wykonawców robót, urzędników i służb porządkowych wraz z kampanią edukacyjną dla mieszkańców Bydgoszczy na temat ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki.
Drugim ważnym tematem poruszonym na spotkaniu, była kwestia nawiązania systemowej współpracy między poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami zarządzanymi przez Miasto tak, aby skutecznie chronić zwierzęta w budynkach. Niestety teraz nie działa to najlepiej. Teoretycznie wszystkie wydziały należą do jednego urzędu i powinny działać wspólnie jak jeden organizm, ale w praktyce każdy próbuje żyć własnym życiem. W konsekwencji w całej Bydgoszczy zwierzęta tracą swoje siedliska, a często nawet życie. Zatem drodzy urzędnicy z wydziału ochrony środowiska, wydziału budowlanego, od konserwatora zabytków, z inspektoratu budowlanego i ADM’u – zachęcamy do współpracy ze sobą nawzajem …………… i z nami oczywiście – my na pewno będziemy z Wami w kontakcie (jak zawsze smile emoticon
Rozmawialiśmy również o miejskich inwestycjach, a przede wszystkich o ich przygotowaniu. Jak wiadomo, zdarzało się, że niektóre z nich, np. most tramwajowy, okazały się bardzo niebezpieczne dla dzikich zwierząt. Problemem jest tu szczególnie brak zapewnienia rzetelnego rozpoznania przyrodniczego przed rozpoczęciem prac nad projektami. Inwentaryzacje przyrodnicze obecnie są wykonywane z reguły w momencie, gdy projekt lub przynajmniej jego istotne elementy są już zatwierdzone i zmiany nie są chętnie widziane. Tymczasem to projekt powinien być dostosowany do warunków przyrodniczych, a nie odwrotnie.

A jakie mamy odczucia po spotkaniu? Bardzo pozytywne. Pani Wiceprezydent wydawała się być szczerze zainteresowana podjęciem działań na rzecz poprawy warunków dla ochrony przyrody w Bydgoszczy i uważnie wysłuchała problemów, które przedstawiliśmy. Wyznaczyła „zadania domowe” wszystkim uczestnikom spotkania, więc pierwsze działania już zostały zainicjowane. Oby rozwinęły się w dobrym kierunku, bo liczymy na owocną współpracę